Specialisaties

Specialisaties binnen kinderfysiotherapie


Naast de reguliere kinderfysiotherapie biedt Kinderfysiotherapie Smilde speciale programma's voor de volgende groepen of problemen: